08—04—2021

Noves mesures contra la Covid-19 a partir del 9 d’abril

Es redueix la mobilitat i es mantenen la resta de mesures establertes

Noves mesures contra la Covid-19 a partir del 9 d’abril

A partir del 9 d’abril canvien les mesures per contenir la pandèmia i es torna al tancament del perímetre comarcal a Catalunya. A continuació es detalla tota la informació de les mesures vigents fins al 19 d’abril.

 

Mobilitat

 

Comarca: restringida l’entrada i sortida de la comarca sense motiu justificat. La mobilitat laboral només es permet quan no es pot teletreballar.

Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.

 

Activitats socials

 

Limitació és de 6 persones en trobades socials llevat que es tracti de convivents. No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

 

Confinament nocturn

 

No es pot circular pel carrer des de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte per causes justificades.

 

Empreses

 

S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible.

Suspensió de congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

 

Hostaleria

 

Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 17:00 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.

 

Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 07:30 h a 17:00 h. Resta d’horari per a recollida en establiment o lliurament a domicili.

 

Activitats culturals

 

Oberts: cinemes, teatres, circs, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és reforçada. També oberts museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.

 

Es poden reprendre: les activitats de cultura popular i tradicional, les gales, cerimònies d’entrega de premis i festivals. Els assistents han de romandre asseguts i s’han de respectar les mateixes limitacions d’aforament i les recomanacions de ventilació del punt anterior.

 

Comerç i centres comercials

 

30% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.

Establiments i locals comercials de més de 800 m²: aplicació de l’aforament sobre aquesta superfície màxima.

 

Esport

 

Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure i piscines oberts amb un aforament màxim del 50%.

Instal·lacions i equipaments d’interior: aforament del 30%. Sense ventilació i qualitat de l’aire reforçada limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals. Es permet l’ús de vestidors.

Competicions: permeses les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la presència de públic amb la limitació del 50% d’assistents a l’aire lliure i el 30% en espais tancats i sempre amb seient preassignat.

 

Activitats recreatives

 

Equipaments cívics: permeses activitats a l’aire lliure de tipus físic o d’entrenament de la memòria per a majors de 60 anys en grups d’un màxim de 6 persones.

 

Oberts:

  • Parcs infantils fins a les 20 h, amb un aforament del 50%.
  • Salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir amb limitació de l’aforament del 30%, amb un màxim de 100 persones, garantint la ventilació mínima. Si tenen sistemes de ventilació reforçada segons la normativa, el màxim s’amplia a 250 persones (dins el 30% de limitació de l’aforament). Els clients han d’ubicar-se en grups de màxim 6 persones i una separació de 2 m entre diferents grups. No poden obrir els serveis complementaris de bar i restauració.

 

Tancats: espais infantils lúdics interiors, parcs d’atraccions.

 

Universitats i escoles

 

Universitatsen les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l’alumnat de cada universitat.

 

Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats, incloses escoles de música i dansa autoritzades: reducció de l’activitat presencial.

 

ESO, primària i infantil: presencialitat plena.

 

Activitats extraescolars: permeses les activitats extraescolars, de lleure i esportives des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius amb un màxim de 6 persones (a excepció de les que preservin el grup bombolla).

 

Permesos els desplaçaments i sortides del centre escolar amb pernoctació sempre que no trenquin el grup bombolla.

 

Font: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures/9-abril/

Notícies