15—10—2020

Nou paquet de mesures per frenar l’expansió de la Covid-19 a Catalunya

La Generalitat de Catalunya informa que aquestes mesures entraran en vigor en la data de la publicació al DOGC (16 d’octubre).

Nou paquet de mesures per frenar l’expansió de la Covid-19 a Catalunya

La situació epidemiològica de Catalunya obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori.

 

Les mesures es resumeixen en:

 

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible.
 • Es demana el teletreball.
 • Es continuen prohibint les trobades i reunions de més de 6 persones.
 • Les empreses no poden oferir un contacte personal proper, excepte que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.
 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir al 30 % l’aforament.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats han de tenir control d’aforament amb controls d’accés o sistemes telemàtics amb dades en temps real.
 • En els centres comercials també hi ha d’haver sistema de control d’aforament a les zones comunes, i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives com zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Els actes religiosos i cerimònies civils han de limitar l’assistència al 50 % de l’aforament.
 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100 % encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tindran un aforament del 50 %, amb seients preassignats i l’horari de tancament a les 23.00 h.
 • Les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic es poden utilitzar amb un aforament del 50 %. Es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • Totes les competicions esportives no professionals queden ajornades.
 • Se suspèn l’obertura al públic de parcs d’atraccions i fires d’atraccions.
 • Els parcs i jardins públics i les àrees de joc infantils tancaran a les 20.00 hores.
 • Se suspèn l’obertura al públic de salons de joc, casinos i sales de bingo.
 • Se suspenen les activitats de restauració i només podrà haver-hi entregues a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia. Els restaurants dels hotels podran continuar oberts només per a clients dels hotels.
 • En els establiments hotelers l’aforament dels espais comuns es limita al 50 % de l’aforament.
 • A les universitats, la docència teòrica serà en format virtual.
 • Se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat amb un capacitat del 30 %.

 

 

Per a més informació podeu consultar aquí

 

Notícies