31—07—2020

Nou contenidor de recollida d’oli domèstic a la Plaça de l’Ajuntament

Entra en funcionament un nou punt de recollida d’oli de cuina usat al centre del poble. Es tracta d’un contenidor taronja ubicat a la Plaça de l’Ajuntament, al costat dels contenidors de vidre i roba.

Nou contenidor de recollida d’oli domèstic a la Plaça de l’Ajuntament

L’oli de cuina usat i l’oli de les llaunes de conserva (tonyina, sardines, etc.) és un residu molt contaminant del sòl i de l’aigua. 1 litre l’oli contamina 1.000 litres d’aigua! A més, si s’aboca a l’aigüera provoca problemes a la xarxa de clavegueram com, males olors a les canonades, proliferació de rates i embussos, i l’increment del cost de depuració i dificultats en el tractament de les aigües residuals. 

 

L’Ajuntament ha pres la decisió d’instal·lar aquest contenidor d’oli per fomentar i millorar la recollida d’aquest residu, facilitant un punt cèntric i accessible per a totes les persones al centre del poble. 

 

Per utilitzar aquesta nova via de gestió de l’oli domèstic, oli de cuina i oli de les llaunes de conserva, segueix aquests 3 passos:

 

1. a casa, emmagatzema l’oli en un envàs de plàstic,

2. un cop ple, tapa’l, i

3. diposita’l al contenidor taronja 

 

Amb aquest gest facilitem la correcta gestió de l’oli, reduïm la contaminació de les aigües i el sòl, i obtenim un nou producte, el biodièsel. A més, l’envàs utilitzat i dipositat al contenidor serà correctament gestionat per l’empresa que realitza el servei.

 

Per altra banda, les escoles i l’institut municipal mantenen el projecte de recollida d’oli amb envàs reutilitzable. Per contra, Can Rovira deixarà de ser punt de recollida a partir de setembre. Les persones que no tinguin infants i joves i, per tant, no puguin seguir utilitzant els envasos reutilitzables disposaran d’aquest nou contenidor i del servei de recollida a la Deixalleria.

 

Reciclar és sumar!

Notícies