17—03—2020

Manifest davant la situació dels refugiats a Grècia i la deshumanització de la Unió Europea

El set de desembre de l’any 2002 a la ciutat de Niça es va signar la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Aquell text recollia ja al seu preàmbul l’idea que “la Unió està fundada sobre els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat, i es basa en els principis de la democràcia i de l’Estat de Dret.”

Manifest davant la situació dels refugiats a Grècia i la deshumanització de la Unió Europea

En l’article 18 de  la Carta dels Drets Fonamentals de  la Unió Europea es recull el dret d’asil:
“es garanteix el dret d’asil dins del respecte de les normes de la Convenció de Ginebra de 28 de juliol de 1951 i del Protocol de 31 de gener de 1967 sobre l’Estatut dels Refugiats i de conformitat amb el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea”.

I a l’ article 19 d’aquesta mateixa carta es parla de la protecció en cas de devolució, expulsió i extradició:

  1. “Es prohibeixen les expulsions col·lectives.
  2. Ningú podrà ser retornat, expulsat o extradit a un Estat en el qual corri un greu risc de ser sotmès a la pena de mort, a tortura o a altres penes o tractes inhumans o degradants.”

De manera reiterada la Unió Europea ha vulnerat els drets de les persones refugiades, primer no complint els acords per al repartiment entre els països membres de la unió de les persones que busquen un espai segur on poder viure dignament i desenvolupar-se de la mateixa manera a la qual tenen dret les persones residents de la Unió i, segon, ignorant les realitats que empenyen aquestes persones a fugir dels seus pobles per por.

En el 2016 se signa un vergonyós pacte amb Turquia per al retorn dels immigrants a canvi d’una compensació econòmica a favor del govern turc i l’acceptació d’una ínfima quantitat de sol·licitants d’asil dins de les fronteres de la Unió.

Aquest fet ha conduït a una situació per tots coneguda d’amuntegament i denigració de milers de persones en camps de refugiats que més aviat recorden temps veritablement foscos en la història europea que, si bé és cert no impliquen l’assassinat intencionat de milers de persones, comporten l’homicidi sistemàticament obviat de les persones que malviuen en aquests llocs.

Ara, el govern turc ha decidit obrir les seves fronteres i la Unió Europea, lluny de fer ressò de la seva pròpia legislació i bones intencions recollides en la seva Carta de Drets Fonamentals, assumeix una posició d’autodefensa” i dona suport a l’actuació del govern grec, que  ha suspès l’aplicació de la Convenció de Ginebra en el seu territori  ha endurit la llei d’asil, que ara comporta la detenció a l’arribada a territori grec per a tots els nous sol·licitants d’asil.

A tot això s’hi sumen els atacs racistes i xenòfobs contra les persones migrants amb total impunitat per part de les autoritats.

 

Davant d’aquesta situació de clara vulneració dels Drets recollits en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió, MANIFESTEM:

 

  1. El nostre rebuig més enèrgic a la situació de vulneració dels drets humans que, amb el beneplàcit de la Unió Europea, s’està visquin a Grècia contra les persones migrants i refugiades.
  2. Sol·licitem que s’acabi amb la impunitat dels atacs racistes i xenòfobs i es combati el seu discurs polític.
  3. Fem una crida a la Unió Europea perquè assumeixin la seva responsabilitat com a signants de la Convenció de Ginebra i que deixi de validar les actuacions que vulneren els drets humans.
  4. Demanen als estats membres que compleixin amb l’acord subscrit pels ministres d’interior de la Unió Europea d’acollir a les persones refugiades.
  5. En aquest sentit, ens adrecem també a les institucions catalanes i a la societat civil per fer de Catalunya un lloc d’acollida per les persones refugiades.
  6. Instem a totes les administracions públiques de l’estat espanyol a pronunciar-se en contra d’aquestes polítiques de seguretat que porten a milers de persones a situacions d’extrem perill i fins i tot a la mort.

Sant Hilari Sacalm, 6 de març de 2020

 

Taula de Ciutadania de Sant Hilari Sacalm,  Caritas  Diocesanes Sant Hilari Sacalm, Enjoy Children, AMPA IES, AMPA Guilleries, Òmnium Selva Interior, Junts fem música, Aules musicals, Orquestra jove de la Selva. Bastoners de les Guilleries, Grup municipal PIG, Esquerra Republicana de Sant Hilari Sacalm, Omnium Cultural Sant Hilari, Associació de dones La Violeta, Mifas Sant Hilari.

Notícies