04—04—2024

Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per un educador/a de carrer

Es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos corresponent a la convocatòria de la plaça d’educador de carrer

Llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu per un educador/a de carrer

Notícies