02—02—2024

Llista provisional d’admesos i exclosos: ajudants de paleta, ajudant de jardiner, auxiliar Aqua i comerç i serveis socials i ciutadania

Es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos per a diferents convocatòries de personal

Llista provisional d’admesos i exclosos: ajudants de paleta, ajudant de jardiner, auxiliar Aqua i comerç i serveis socials i ciutadania

Notícies