02—02—2024

Llista definitiva d’admesos i exlosos: CEIP Guilleries i personal de neteja d’edificis

Es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés de selecció per al CEIP Guilleries i per a personal de neteja d’edificis

Llista definitiva d’admesos i exlosos: CEIP Guilleries i personal de neteja d’edificis

Notícies