12—11—2021

Llista d’admesos i exclosos per a la plaça d’ajudant de brigada, obres i serveis

Es publica la llista d’admesos i exclosos per prendre part en el procés selectiu per a la provisió d’una plaça en règim laboral temporal en la modalitat de relleu com a ajudant de la brigada d’obres i serveis municipals

Llista d’admesos i exclosos per a la plaça d’ajudant de brigada, obres i serveis

Notícies