25—10—2020

Sant Hilari és protagonista a la Jornada de la XCN sobre l’assignació del 0,5% de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura

Nova ponència del regidor de medi ambient, Jordi Rotllant, per explicar l’experiència de Sant Hilari en l’assignació d’un percentatge de l’IBI a projectes de conservació de la natura.

Sant Hilari és protagonista a la Jornada de la XCN sobre l’assignació del 0,5% de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) vol donar a conèixer les experiències de diversos municipis que han pres la iniciativa de destinar una petita part de l’Impost de Béns Immobles (IBI), generalment un 0,5%, a projectes de conservació del medi natural municipal.

 

L’objectiu d’aquesta política és poder disposar d’una partida econòmica estable al llarg del temps, per poder planificar i desenvolupar projectes de conservació que permetin fer una gestió activa del territori.

 

A més, aquest 0,5% esdevé un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte negatiu sobre el medi natural, alhora que també pot ajudar a canviar dinàmiques i maneres de fer d’una ciutadania més conscienciada i implicada amb l’entorn natural.

 

L’Ajuntament de Sant Hilari va aprovar aquesta mesura fiscal el 2019. La primera acció duta a terme amb aquesta partida pressupostària ha estat l’elaboració del Pla Director del medi natural de Sant Hilari Sacalm. Un estudi realitzat per la Fundació Emys, que ha permès fer una diagnosi de l’estat de conservació del medi i crear un Pla d’actuació per millorar, recuperar i conservar els espais naturals més interessants per a la biodiversitat del municipi.

 

El regidor de medi ambient, Jordi Rotllant, explicarà l’experiència de la capital de Les Guilleries a la Jornada tècnica en línia de la XCN del proper 27 d’octubre.

Notícies