21—04—2020

L’Ajuntament de Sant Hilari posa en marxa una enquesta ciutadana per elaborar un Pla d’Igualtat Municipal

La regidoria de Ciutadania, Solidaritat i Polítiques d’igualtat vol donar veu a la ciutadania per poder identificar les situacions de desigualtat que es produeixen en el municipi.

 

L’Ajuntament de Sant Hilari posa en marxa una enquesta ciutadana per elaborar un Pla d’Igualtat Municipal

La implementació d’un Pla d’igualtat municipal requereix prèviament conèixer la situació real de les dones i homes del poble de Sant Hilari. És a dir, cal començar per fer una diagnosi global que permeti visibilitzar les desigualtats existents en els diferents àmbits socials  i que, conseqüentment, ens orienti  en el  posterior desenvolupament de polítiques públiques que siguin inclusives i ajustades a la diversitat social existent.

 

Aquest projecte abraça un marc d’actuació global i complex que demana  la col•laboració i implicació de tots els agents socials del territori per sumar així tots els punts de vista, experiències i sensibilitats possibles per fer front al repte plantejat.

Per una banda s’ha iniciat un treball amb diferents àrees (salut, serveis socials, cultura, esports…) aplicant indicadors de gènere que ens permetran  recollir la informació de manera més precisa i eficaç,  ja que, per una banda,  desgranen per sexe tota la informació obtinguda i, per l’altra, mostren la multiplicitat de les problemàtiques i necessitats existents.

 

A partir d’avui s’inicia un treball de detecció i diagnosi a través de la ciutadania, a través d’una enquesta que estudia diferents temàtiques i que permet a la ciutadania exposar la seva visió sobre els nivells de desigualtat que presenta el municipi.

 

Aquesta acció té com a objectius fonamentals conèixer  de manera integral la realitat social des d’una perspectiva  no androcèntrica, descobrir la influència que el factor gènere té en les situacions de desigualtat i orientar les polítiques públiques municipals  als interessos i necessitats de dones i homes.

 

Convidem a tothom, homes i dones, a participar d’aquesta enquesta que permetrà elaborar polítiques que consolidin Sant Hilari com a municipi que fomenta la igualtat de gènere en tots els seus àmbits.

 

Per participar-hi clica aquí:

https://form.jotform.com/jmoragas/enquesta-digualtat

Notícies