14—06—2020

L’Ajuntament de Sant Hilari posa a la disposició de comerços, empreses, autònoms i emprenedors el serveis de suport a la dinamització econòmica

L’euqip de govern considera imprescindible la figura tècnica de promocoió econòmica que treballarà per la dinamització econòmica del municipi i serà un suport per les empreses, comerços, emprenedors i autònoms.

L’Ajuntament de Sant Hilari posa a la disposició de comerços, empreses, autònoms i emprenedors el serveis de suport a la dinamització econòmica

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha contractat els serveis d’una dinamitzadora empresarial a través un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hilari i el Consell Comarcal de la Selva.

 

El servei ja es prestava amb anterioritat dos dies al mes, però s’ha considerat que el servei era insuficient i per això s’ha treballat per ampliar les taques a realitzar i la dedicació, que passarà a ser de dos dies a la setmana.

 

Les tasques que durà a terme són diverses i estan enfocades a la dinamització econòmica del municipi. Per exemple, destaquen: la realització de visites i tutories individualitzades sobre aspectes relacionats amb la consolidació empresarial, el suport al servei de borsa de treball i professionalització dels treballadors, el disseny de projectes de dinamització comercial, la dinamització del nucli antic del municipi, l’organització d’accions formatives i informatives, l’assessorament individualitzat per a la creació d’empreses a persones emprenedores, etc.

 

A més, també donarà suport al teixit comercial i empresarial en tots els temes relacionats amb la situació actual provocada pel Covid-19 pel que fa a informació de mesures i restriccions, comunicació d’ajudes, recolzament en la realització de tràmits o acompanyament en la reformulació o adaptació de models de negoci.

 

Aquesta nova figura s’havia d’incorporar a les dependències municipals el passat 1 d’abril però, degut a la decretació de l’Estat d’Alarma, es va haver d’ajornar la contractació. Finalment, s’ha pogut incorporar aquest passat dilluns dia 8 de juny.

 

Per qualsevol consulta o petició, podeu contactar amb ella presencialment a Can Rovira els dilluns i dimecres de 8h a 14h, a través dels correu electrònic mgonzalez@santhilari.cat o trucant al 872205514 (Promoció Econòmica) o al 634260559 (Montse González).

Notícies