29—03—2020

L’Ajuntament de Sant Hilari celebra el primer Ple telemàtic de la seva Història

El Ple aprova un paquet de mesures tributàries per atenuar l’impacte social i econòmic del COVID-19

L’Ajuntament de Sant Hilari celebra el primer Ple telemàtic de la seva Història

Aquest passat dijous 26 de març es va celebrar una sessió ordinària del Ple Municipal molt especial, doncs per primera vegada a la història del municipi, es va celebrar de forma telemàtica, degut al confinament decretat per la prevenció de la propagació del COVID-19.

Fa 2 setmanes l’equip de govern celebrava una Junta de Govern Local ja de forma telemàtica i  convocava la Comissió informativa del Ple seguint també el mateix format.

Aquesta novetat,  es convertia ràpidament en el sistema de treball diàri. En pocs dies el mateix equip de Govern incorporava aquest format al dia a dia de la gestió municipal, essent l’eina que permet una comunicació continuada entre les diverses regidories. Aquesta setmana, era  el torn del Ple Ordinari Municipal, que a través d’aquest sistema innovador aprovava per unanimitat tots els punts que es sotmetien a votació.

Primerament es va fer una exposició de la situació del municipi davant la pandèmia del coronavirus  a nivell del consistori i els serveis que s’ofereixen, de la situació a nivell sociosanitari i educatiu. Tan ERC Sant Hilari com Junts x Sant Hilari es van posar a disposició de l’equip de govern per col·laborar en allò que fes falta.

Posteriorment s’aprovava la creació de la taxa de la residència de Gent Gran de Sant Hilari, una nou format de gestió que resulta avantatjós per el municipi. Seguidament es va donar compte de la liquidació del pressupost 2019 i s’aprovava el reconeixement extrajudicial dels crèdits que en resulten. El següent punt sotmetia a aprovació la modificació pressupostària per poder suportar les quantitats reconegudes en el punt anterior.

Finalment s’aprovaven també amb l’acord de les 3 formacions, les primeres mesures tributàries extraordinàries davant l’impacte econòmic i social del Covid-19, que proposava l’equip de govern. Les mesures aprovades ajornen en alguns casos i bonifiquen en d’altres diferents taxes i impostos com l’IBI, l’impost de vehicles, la taxa d’ocupació de via pública i recollida de residus als comerços afectats per les restriccions d’obertura, o preus públics de l’escola Bressol La Baldufa, del Centre Esportiu Municipal, de l’espai Aqua o de l’Aula d’Art.

 

Les tres formacions que conformen el plenari van coincidir en que aquestes eren unes primeres mesures no serien suficients i que caldria estar atents a l’evolució dels esdeveniments per donar resposta amb les mesures adequades.

 

Per últim, l’Ajuntament de Sant Hilari es va adherir al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus que apel·la a la responsabilitat de la mateixa ciutadania per evitar la propagació del virus i reclama als ens superiors dotar d’eines als ajuntaments per tal que puguin donar suport als col·lectius més castigats (per exemple amb l’autorització de poder utilitzar el superàvit per aquesta finalitat).

 

La propera sessió del Ple Ordinari Municipal està prevista per el mes de maig, esperem que ja pugui ser de forma presencial.

 

Des d’aquí podeu veure el video del Ple

Notícies