27—03—2020

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova un paquet de mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus

L’Ajuntament ha decidit ajornar en alguns casos i bonificar en d’altres, el pagament d’alguns impostos i taxes municipals mentre  continuï l’estat d’ emergència sanitària.

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova un paquet de mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus

Amb la voluntat de minimitzar l’impacte que la situació d’excepcionalitat en la que ens trobem està tenint sobre les famílies i el sector econòmic local, l’Ajuntament de Sant Hilari ha decidit posar en marxa un paquet de primeres  mesures que se sumen a les ja anunciades pels governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat. Aquests acords, aprovats per unanimitat en el Ple Ordinari Municipal celebrat telemàticament aquest dijous 26 de març, són només un primer paquet de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l´impacte econòmic i social del CIVID-19. Malauradament aquestes decisions no seran suficients per donar el suport necessari als sectors social, comercial i empresarial del municipi però ha volgut ser un primer ajut, conscients de que caldrà estar atents a l’evolució dels esdeveniments i adoptar les mesures necessàries per donar suport als col·lectius més castigats

 

 

 

Les mesures aprovades són:

  • Allargar el període de pagament voluntària de l´Impost sobre Vehicles de tracció mecànica. (De moment 1 mes, pendent de l’evolució del Coronavirus)
  • Ajornar el pagament de l´Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana, Rústica i de Característiques Especials (IBI). (De moment 1 mes, pendent de l’evolució del Coronavirus)
  • Obrir un nou període extraordinari de sol·licitud de pagament fraccionat dels tributs municipals.
  • No es cobraran les taxes i preus públics dels serveis de l´Escola Bressol Municipal La Baldufa, del Centre Esportiu Municipal, del Centre espai AQUA, i de l´Aula d´Art Municipal, mentre els referits serveis no es prestin com conseqüència de les disposicions restrictives d´activitats dictades en aplicació de l´estat d´alarma.
  • No es cobrarà l’ocupació de via pública per taules i cadires i terrasses durant tot el 2020 als establiments de restauració.
  • No es cobrarà la Taxa pel servei de recollida de residus, als establiments afectats per les restriccions d’obertura imposades per l´estat d´alarma (referit al període de tancament).

Notícies