18—12—2020

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova el Pressupost Municipal per aquest proper 2021

Sant Hilari aprova inicialment un pressupost de 7.266.600,00 € per aquest 2021

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova el Pressupost Municipal per aquest proper 2021

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm va aprovar inicialment aquest passat dimecres 16 de desembre, en la sessió ordinària del ple municipal, el pressupost per a l’exercici 2021.

 

El regidor d’Hisenda, en Jordi Rotllant, va iniciar la seva explicació destacant que la prudència que ha acompanyat els pressupostos de l’equip de govern durant els darrers exercicis, es tradueix en una previsió del deute municipal a finals de l’exercici 2021 d’aproximadament un 7%. Una dada molt i molt significativa i més si tenim en compte que el deute a principis de l’any 2015 era del 104%.

Aquesta prudència consisteix en pressupostar com a ingressos allò que realment es cobrarà i no la totalitat d’ingressos que es té dret  a cobrar, i així assegurar que no es gasta més del que s’ingressa.

 

El pressupost que presenta l’equip de govern parteix del tancament de l’exercici anterior amb una clara intenció d’augmentar els manteniments i les inversions, essent conscients que davant d’un any ple d’incerteses, de ben segur caldrà fer modificacions d’allò que ara s’ha pressuposat.

 

Des d’ERC es va assenyalar que el pressupost no contempla ajuts destinats a pal.liar els efectes de la crisi mentre que l’equip de gevrn argumentava que els ajuts s’anirien quantificant en funció de l’evolució de la situació de la pandèmia i els efectes que se’n deriven.

Per la seva part JuntsxSH va reclamar un augment de la subvenció a l’associació de comerç, que actualment i tal i com estableix el conveni que mantenen l’entitat i l’Ajuntament és de 500€ més el suport de personal tècnic.

 

Finalment el pressupost es va aprovar amb l’abstenció de JuntsxSh, els vots en contra dels regidors d’ERC i els vots a favor dels regidors del PIG.

 

 

Notícies