12—09—2020

L’Ajuntament de Sant Hilari adapta els accessos i entrades a les escoles a les restriccions per la COVID-19

L’esperat retorn a les escoles d’aquest curs 2020-2021 té unes característiques excepcionals a causa de la pandèmia per la COVID-19.

L’Ajuntament de Sant Hilari adapta els accessos i entrades a les escoles a les restriccions per la COVID-19

L’esperat retorn a les escoles d’aquest curs 2020-2021 té unes característiques excepcionals a causa de la pandèmia per la COVID-19.

 

Les mesures i restriccions estrictes per evitar contagis, les actuacions per detectar casos i el seu aïllament, han de permetre el desenvolupament del curs escolar tant per la socialització que representen les escoles, com per la necessitat de no interrompre la formació dels estudiants.

 

Per aquest motiu, prenen important rellevància les diferents mesures: la recomanació de l’ús de mascaretes per majors de 6 anys, l’establiment dels grups classe com a grups estables de convivència, el seguiment de les normes a les zones de menjador i pati i, finalment, les mesures específiques per les entrades i sortides de les escoles.

 

Per la gestió de l’arribada i la sortida dels alumnes dels centres, seran les escoles qui donaran indicacions a les famílies de com fer-ho. Serà primordial establir uns horaris i uns punts d’entrada i sortida concrets per cada grup classe per evitar, en la mesura del possible,  l’entrada dels familiars al centre educatiu llevat que l’escola, en certs casos, ho permeti.

 

Per minimitzar la possible acumulació de pares, mares i alumnes al voltant dels centres educatius, amb el perill que poden suposar aquestes aglomeracions per la disminució de la distància de seguretat, es vol habilitar el màxim espai possible en aquests punts d’entrega i recollida d’alumnes, restringint la circulació de vehicles en alguns trams, just a les hores d’entrada i sortida dels infants.

 

Concretament es tallarà el trànsit als carrers Josep Ximeno, Montsolís i Sant Josep (a l’alçada del carrer Dr. Muñoz), tal i com ja es feia fins ara amb el disseny del camí segur, i també es prohibirà la circulació de vehicles al carrer Avets (a l’alçada del carrer Alzines). Aquestes mesures s’han previst per aquest inici de curs i si s’escau, s’aniran adaptant a la realitat de moment i cada centre escolar.

 

Continuant amb l’esperit del camí segur, que aposta decididament per promoure l’accés als centre educatius a peu, es recomana que, amb alguns accessos tancats a la circulació de vehicles, s’aposti ara encara més per evitar l’ús dels vehicles.

Notícies