06—04—2021

La Taula de Gent Gran contra l’aïllament social

La Taula de Gent Gran es reunirà cada dos mesos per donar continuïtat al projecte i la prioritat més immediata és combatre l’aïllament social

La Taula de Gent Gran contra l’aïllament social

Al febrer es va celebrar la primera Taula de Gent Gran de Sant Hilari amb l’objectiu de donar veu a aquest col·lectiu i als agents socials que hi tenen relació. Es tracta de detectar necessitats i proposar accions de suport.

 

La Taula neix del Projecte comunitari de Benestar i Comunitat que, en el cas de Sant Hilari, ha treballat la temàtica de la gent gran durant els últims dos anys.

 

D’aquí n’han sorgit dues accions que, principalment, posen el focus en evitar l’aïllament social dels més grans: “T’acompanyem i parlem” i “Bon dia, Bona nit”. Són iniciatives que posen voluntaris a disposició de la gent gran que ho sol·liciti.

 

Actualment, el projecte Benestar i Comunitat enfoca els seus esforços en l’accés a l’habitatge, però s’ha volgut donar continuïtat a la dinàmica de treball dels darrers anys amb la creació de la Taula de Gent gran, que liderarà i coordinarà la regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Hilari amb la col·laboració de tècnics i voluntaris de Càritas, representants de la residència de Gent Gran, Assercat i professionals del CAP i de l’Associació de gent gran de can Blat. 

 

La idea és que sigui una taula oberta, en la que hi pugui participar qui ho desitgi, i una taula dinàmica que pugui incorporar membres en funció de la temàtica a treballar.

 

La taula es reunirà cada dos mesos i, ara mateix, l’objectiu prioritari és combatre l’aïllament social de la gent gran que s’ha vist agreujat durant la pandèmia.

Notícies