12—05—2020

La Regidoria de Promoció Econòmica es reuneix per sectors amb els comerços del municipi.

Després d’analitzar les enquestes a les empreses i comerços, la regidoria comença a reunir-se amb cada sector.

La Regidoria de Promoció Econòmica es reuneix per sectors amb els comerços del municipi.

L’Ajuntament de Sant Hilari, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha analitzat l’enquesta que 183 comerços, empreses i autònoms van respondre i amb la que l’Ajuntament pot fer una radiografia més acurada de la realitat de l’impacte de la crisi del coronavirus en el sector comercial i empresarial del municipi.

Ara, per una banda, es treballen mesures globals per afavorir el sector, com pot ser una campanya de promoció del comerç de proximitat o accions dinamitzadores, per altra banda, altres mesures per a sectors més concrets, com és la decisió de no cobrar les terrasses dels bars, entre d’altres.

 

A partir d’aquest dilluns comencen un seguit de reunions amb diferents sectors, començant pels que han patit més afectació amb les restriccions imposades a conseqüència de la pandèmia del Covid-19. Aquestes trobades permetran identificar les dificultats que té cada sector i treballar conjuntament les possibles accions de suport que pot impulsar l’Ajuntament o buscar aquelles sinèrgies o propostes col·laboratives que poden resultar beneficioses per al col·lectiu.

 

És el moment de fer poble.

Si dins aquesta situació d’incertesa hi ha alguna cosa que genera consens, és que la recuperació i la dinamització del teixit comercial i empresarial depèn en bona part de la capacitat de fer poble que tinguin totes les parts. Tant el sector comercial i empresarial ha de crear sinèrgies per sumar esforços, com també la ciutadania ha de posar en valor el comerç i l’empresa local, ja no només com a dinamitzadors econòmics del municipi, sinó també com a promotors de cohesió social. La ciutadania serà clau per recuperar la vida al municipi i ho aconseguirà si fa una aposta decidia pel comerç de proximitat.

Un bon exemple és l’acció que l’empresa Aporta i Ricard Moragas i Fills ha tirat endavant volent compensar l’esforç dels seus treballadors en aquests moments difícils amb una acció que reverteix en el propi municipi. L’empresa, que es dedica al sector logístic, sobretot al transport i a l’emmagatzematge d’aigua, ha decidit fer entrega als seus treballadors de vals de compra per a qualsevol comerç de l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari, assegurant així que una important quantitat de diners repercutirà en diferents establiments locals. La Regidoria de Promoció Econòmica veu amb molt bons ulls aquest tipus d’iniciativa, ja que darrera s’hi identifica aquest concepte de “fer poble”, que serà tan necessari per la reactivació econòmica del municipi.

Notícies