30—12—2021

La nova plaça Josep Moragues

Les millores a la plaça estan pràcticament acabades

La nova plaça Josep Moragues

Acabem l’any amb la remodelació de la plaça dedicada al General Josep Moragues pràcticament acabada. La plaça ha millorat el seu aspecte i ofereix una estètica més agradable.

 

S’ha netejat el monument, s’omplirà el fossar d’aigua i ara té una zona enjardinada que protegeix l’obra de Domènec Fita. Era prioritari dignificar el monument i aquest espai verd l’aïlla de l’activitat humana que transcorre a la plaça.

 

El terra de sauló no requereix una gran despesa de manteniment i renaturalitza l’espai, afavorint un impacte mediambiental positiu. El paviment d’aquest material no absorbeix ni reflecteix la radiació tèrmica del sol, permet una major permeabilitat i, per tant, es millorarà l’efectivitat del clavegueram en èpoques de pluges.

 

A més, el sauló conté terres i minerals naturals, prescindeix de productes contaminants i, en definitiva, fa que l’impacte paisatgístic sigui mínim i que s’integri molt millor amb l’entorn natural del municipi.

 

La Plaça Moragues guanya atractiu turístic i serà un bonic espai de vida pública per als hilariencs i hilarienques.

 

Recordem que la remodelació de la plaça parteix de l’opció que va guanyar els Pressupostos Participatius del 2021. El consistori seguirà potenciant els processos participatius per acostar les decisions polítiques a la ciutadania.

Notícies