08—11—2020

La fracció orgànica dona fruit!

A Sant Hilari cadascú de nosaltres separa selectivament al contenidor marró uns 110 kg de residus orgànics a l’any.

Amb tota la fracció orgànica i fracció vegetal generada el 2019 s’han pogut obtenir 180 tones d’adob orgànic “compost”.

La fracció orgànica dona fruit!

La Fracció Orgànica dels Residus Municipals, coneguda tècnicament per FORM, està constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita.

 

La FORM és la fracció més inestable dels residus degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos), que fa que fàcilment es degradi per acció dels microorganismes.

 

QUINS RESIDUS ES CONSIDEREN FORM? 

 

Les restes de menjar, peles i triadures de fruita i verdura, ossos i restes de carn, espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs, closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions. 

 

Les restes vegetals de petites dimensions i poca quantitat, com ara: rams de flors pansits, flors i fulles seques, males herbes, gespa, petites branques d’esporga i fullaraca.

 

D’altra  banda, també es gestionen per aquesta via: els residus de paper de cuina i tovallons bruts, mocadors de paper, taps de suro, serradures i encenalls de fusta natural, excrements d’animals domèstics sense llits de sorra absorbent ni bosses de plàstic, escuradents i palets de gelat, menjar xinès o de fer pinxos. Materials compostables, com ara: bosses compostables o la vaixella (gots, plats, bols i coberts) d’un sol ús compostable.

 

GESTIÓ I RESULTAT

 

A Sant Hilari recollim la fracció orgànica mitjançant el porta a porta els dimarts, dijous i diumenges. Tots els habitatges disposen gratuïtament d’un cubell marró reixat i bosses compostables per emmagatzemar les restes orgàniques diàries. Aquest cubell reixat permet que l’aire assequi la matèria orgànica i eviti la generació de males olors i lixiviats. Els dies de recollida cal baixar la bossa plena dins del cubell marró gran (no reixat) a la porta de casa.

 

Els residus orgànics recollits són traslladats a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners per tal d’obtenir-ne compost (adob), un fertilitzant orgànic beneficiós per l’agricultura i la jardineria. Per cada 100 kg de matèria orgànica s’obtenen uns 20 kg d’adob! Els veïns i veïnes que vulguin utilitzar-ne pel seu hort o jardí poden anar-ne a buscar gratuïtament a la planta els dimecres de 9 a 13h o trucar al telèfon 872012018 (Serveis Nora) per concertar un altre dia.

 

El 31% en pes del total de residus que generem són orgànics. Però no tot el que posem al cubell marró és orgànic… A Sant Hilari estem al voltant del 3% d’impropis – residus que es llencen a l’orgànica i no formen part d’aquesta fracció -. Aquest és un valor força bo, encara que idealment caldria estar per sota el 2%. La presència d’impropis a la FORM dificulta el procés de compostatge i la qualitat final de l’adob

 

Compte! La pols d’escombrar, la cendra, les burilles de cigarreta i els bolquers, NO són residus orgànics. Van a la fracció resta o rebuig.

 

La fracció vegetal en gran quantitat i volum segueix un altre circuit. L’hem de portar a la Deixalleria o podem demanar que ens la vinguin a recollir gratuïtament a casa trucant al 937 653 151 (servei de recollida de voluminosos i poda). Abans d’iniciar el procés de compostatge necessitarà un tractament previ de trituració.

 

BENEFICIS DE LA VALORITZACIÓ DE LA FORM

 

Recollir selectivament la FORM i la fracció vegetal, a més de ser una exigència legal de la Unió Europea que obliga als Estats membres a reduir el percentatge de residus municipals biodegradables destinats als abocadors, ens reporta beneficis ambientals i econòmics.

 

Motius ambientals:

  • Estalviem l’ús de fertilitzants i millorem la qualitat dels sòls. El compost augmenta la retenció d’aigua i nutrients del sòl i n’incrementa la porositat.
  • Reduïm els residus biodegradables que acaben a l’abocador i les plantes incineradores. Això representa menys emissions gasoses, males olors i la generació de lixiviats, a més d’allargar la vida útil d’aquestes instal·lacions de tractament finalista.
  • Disminuïm l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle generats en el procés de descomposició anaeròbia als abocadors – diòxid de carboni (CO2) i metà (CH4) -, i dels processos de combustió en les incineradores – CO2 -.

 

Motius econòmics:

  • Els residus municipals que van a dipòsit controlat o incineradora es graven amb un cànon de residus, que any rere any es penalitza amb preus més elevats que s’acaben traslladant al rebut d’escombraries. 

 

Per a més informació sobre la matèria orgànica i el seu procés de valorització pots veure el vídeo o consultar la documentació adjunta.

 

Notícies