19—08—2021

Ja es pot votar la remodelació de la plaça Moragues!

Fins al 15 de setembre la ciutadania pot escollir entre tres opcions per decidir la millora de la plaça Moragues.

Ja es pot votar la remodelació de la plaça Moragues!

Aquest és un procés de participació ciutadana obert a totes les persones empadronades a Sant Hilari majors de 16 anys i es pot votar a través del portal participa.santhilari.cat o presencialment a la biblioteca Soledat Ridaura, a la Casa de cultura i a l’Ajuntament.

La remodelació de la plaça va ser l’opció guanyadora dels Pressupostos Participatius 2021 i les obres es realitzaran durant el darrer trimestre d’aquest any.

Opció A: Fossat enjardinat amb paviment formigó/sauló

 

L’opció A proposa una plaça suficientment espaiosa per ser emprada com a lloc idoni per esdeveniments multitudinaris i que tingui un aspecte menys agressiu que amb l’actual paviment de formigó, que s’eliminaria completament.

 

Es busca mantenir l’eix principal de circulació de vianants com a eix virtual per diferenciar una plaça més urbana al voltant del monument, amb línies més rectes i un nou paviment de formigó, i una plaça més verda, amb formes més ondulants i un paviment de sauló (o sauló sòlid) en la meitat oposada. La part de la plaça amb paviment dur contrastaria amb el parterre enjardinat que ompliria el fossat del monument.

 

Opció B: Fossat amb aigua amb paviment sauló

 

Amb l’opció B també s’aconsegueix una plaça suficientment espaiosa i es busca mantenir l’eix principal de circulació de vianants com a eix virtual per diferenciar una plaça més urbana al voltant del monument, amb línies més rectes, i una plaça més verda amb formes més ondulants en el costat oposat.

 

La base de disseny és molt similar a l’opció A, però aquí s’optaria per prescindir completament dels paviments durs (resolent tota la part central de la plaça amb sauló). Per tal de recuperar l’aigua del fossat, es crearia un parterre enjardinat de protecció just a tocar de la cara exterior de l’actual fossat.

 

Opció C: Fossat amb aigua i paviment formigó amb granit vermell

 

L’opció C contempla com a actuació prioritària la millora del paviment i busca respectar al màxim el disseny original de la plaça, només afegint-hi els elements necessaris per a la seva millora. Per a dotar de més verd la plaça, es mantindrien tots els arbres i s’ampliaria substancialment els actuals escocells als costats oposats al monument. També es plantarien enfiladisses per tal de treure duresa visual als murs.

 

El projecte aposta per mantenir el paviment dur, a base de formigó, però amb un aspecte molt més amable i de tonalitats naturals. L’àrid escollit per a la barreja és el granit vermell o similar, que és el material emprat als diversos espais públics recentment reformats al voltant del nucli antic.

 

Notícies