14—05—2020

Inici de la campanya de prevenció del mosquit tigre

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm inicia els tractaments larvicides als embornals dels carrers que poden acumular aigua i esdevenir punts de cria del mosquit tigre.

Inici de la campanya de prevenció del mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Té un radi d’acció relativament curt, d’uns 400 m del lloc de cria. Per aquest motiu, si impedim que a casa nostra trobi llocs per criar, normalment en  llocs on s’acumula l’aigua, en serem els principals beneficiats.

 

Els embornals dels carrers, que són els principals focus de cria de l’espai públic, amb les darreres pluges s’han omplert d’aigua, provocant l’eclosió dels ous de mosquit tigre fent que la presència de larves sigui generalitzada.

 

Per evitar que aquestes larves completin la seva fase aquàtica i es converteixin en mosquits adults, que posteriorment causaran moltes molèsties als ciutadans amb les seves picades, l’Ajuntament de Sant Hilari ha iniciat les tasques de tractament dels embornals amb larvicida ja des d’aquest mes de maig i amb una previsió de 2 aplicacions més fins a setembre (d’aquesta manera s’assegura cobrir un període de fins a 6 mesos).

 

Els ciutadans tenim també un paper molt important a l’hora d’evitar la proliferació del mosquit tigre, perquè es calcula que més del 90 % dels espais on l’insecte pot criar són privats. Per evitar que el mosquit criï a casa, només cal seguir aquests consells:

 

. Detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa (pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors…) i buidar-los, encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa. Procureu que els recipients no es tornin a omplir, per exemple, posant-los cap per avall.

 

. Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua.

 

. S’ha de posar sota cobert, cap per avall, o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.

 

. Cal eliminar els pneumàtics vells portant-los a la Deixalleria.

 

. És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Per tant, sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals, ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.

 

. És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.

 

. També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.

 

Tal com diu la campanya, que no n’hi hagi depèn de tu!

Per a més informació:

Tel. 972 451 231 (Servei de Control de Mosquits)

Web del servei: www.mosquittigregirona.cat

Documents adjunts

Notícies