28—04—2022

Impost sobre les emissions de CO2

Informació d’interès per a la ciutadania

Impost sobre les emissions de CO2

El padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO₂  dels vehicles de tracció mecànica es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir del pròxim 1 de maig.

 

Aquest tribut afecta totes les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2021. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2021.

 

Enguany, com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l’actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei l’exercici 2021 (vegeu el Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer).

 

Podeu consultar el díptic informatiu adjunt. De manera senzilla i molt visual, es descriuen tots els passos que cal fer per consultar el padró i saber l’import que s’ha de pagar, per dur a terme una modificació de dades en cas de trobar-hi alguna incorrecció, i també per domiciliar l’impost, cosa que implica una bonificació del 2% de la quota.

 

Més informació relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2.

Documents adjunts

Notícies