20—04—2020

Hàbits saludables en infants i joves

Com ja sabeu, aquest confinament ens afecta a tota la població, però els infants són una part clau en aquests dies. És per aquest motiu que, des de la regidoria d’Infància i Joventut, publiquem un nou article en relació al Covid-19, i que fa referència als hàbits saludables que hem de tenir tots, però més concretament el més menuts de casa.

Hàbits saludables en infants i joves

Per molt que estiguem tancats tot el dia, hem de tenir clar que hem de treballar en tots els aspectes però és molt important promoure uns hàbits alimentaris i físics saludables durant la infància i l’adolescència per diversos motius:

Perquè és una època en què les famílies són més permeables a aquestes recomanacions per estar conscienciades i implicades en la cura dels fills.

Perquè aquests hàbits apareixen des dels primers mesos de vida i es van consolidant al llarg de la infància i de l’adolescència.

Perquè és imprescindible per a la construcció d’una persona sana en totes les seves dimensions (física , mental , espiritual i social) i , per tant, per a la prevenció de malalties en l’edat adulta.

 

D’aquesta manera, podem dir que els hàbits de vida saludables són estils de vida, de comportament, dels quals els més coneguts són els que tenen a veure amb l’alimentació, la higiene, l’activitat física, la protecció, els hàbits tòxics, però hi ha molts altres que han de veure amb actituds bàsiques necessàries per a la salut mental.

 

Pel que fa a l’alimentació, ha de ser: suficient, equilibrada i variada.

SUFICIENT implica una aportació energètica adequada a cada edat del desenvolupament i en determinades circumstàncies com les malalties.

EQUILIBRADA per evitar excessos o mancances i amb un repartiment de nutrients basat en la piràmide d’alimentació saludable (veure figura més avall) .

VARIADA perquè afavoreix que també sigui agradable.

La piràmide d’alimentació saludable ens mostra de forma gràfica els grups bàsics d’aliments i la proporció d’aquests que necessària per a una alimentació sana. Es recomana que aquests aliments es distribueixin entre quatre i sis àpats al dia. Vegeu enllaç: 

 

Pel que fa a l’activitat física, hi ha grans diferències en els objectius i el tipus d’activitat recomanats segons l’edat i, en aquest confinament, segurament és complicat assolir aquests objectius o fites perquè sigui idíl·lica, ja que, en molts casos, no tenim l’espai idoni per realitzar-ho.

 

En la PRIMERA INFÀNCIA es basa en fomentar que es gategi, la subjecció i manipulació d’objectes, ajudar en els primers passos, etc. Per tant, tots els desplaçaments que es puguin fer dins de casa, farà que l’infant pugui anar realitzant el seu propi exercici físic.

En EDAT PREESCOLAR, és important la pràctica d’exercicis que millorin la seva coordinació i equilibri. En aquest sentit podem realitzar diferents circuits amb ordres o lliures perquè l’infant prengui consciència del seu propi cos.

En l’EDAT ESCOLAR, és una època en què l’infant té molta explosió natural per moure’s de manera autònoma i expressiva i, per aquest motiu, és important fomentar la pràctica esportiva. En aquests moments, tota activitat moguda i motivadora pels infants és bona: Circuits, camins, cabanes, jocs d¡imitació, balls, salts, etc.

En la JOVENTUT és interessant practicar esport diàriament, tant per moure el cos, com per activar la ment. És per aquest motiu que els infants a aquesta edat ja tenen més inventiva i ja tenen preferència i gustos per activitats en concret que poden adaptar a les circumstàncies del moment.

 

Poden realitzar: circuits d’agilitat, de tonificació, d’activitats aeròbiques, anaeròbiques, etc.

Actualment les opcions que s’ofereixen per a la pràctica esportiva són molt diverses. Per a la seva elecció s’ha de tenir en compte no només les preferències del nen sinó allò que cadascuna pot aportar a la seva formació i desenvolupament. I, sigui quina sigui l’activitat física, tenir en compte que, si bé la sensació de fatiga és menor en el nen que en l’adult, la seva tolerància a alguns tipus d’exercici físic és menor i s’aproxima al màxim al final de la pubertat (15-18 anys) si no s’ha abandonat abans la pràctica esportiva.

A part de l’activitat física programada, una manera d’incrementar la seva activitat física, sempre que es pugui, és incorporar en el seu estil de vida activitats senzilles com: pujar escales, ajudar en les tasques domèstiques i jugar de forma activa, en l’espai que tinguem.

Realitzar activitat física durant el nostre confinament ens ajudarà a millorar la nostra circulació, enfortir el nostre sistema immunitari, controlar el nostre pes, enfortir els nostres ossos i musculatura, reduir l’ansietat i millorar el nostre estat d’ànim.

 

A CONTINUACIÓ US DEIXEM ALGUNS ENLLAÇOS PER REALITZAR ACTIVITAT FÍSICA EN FAMÍLIES, A NIVELL INDIVIDUAL O EN GRUP:

 

Vídeos o aplicacions:

– Ioga per a nens/es:

https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk

https://www.youtube.com/watch?v=5XCQfYsFa3Q

– Just Dance Monkey:

https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s

-Aplicacions activitat física:

https://view.genial.ly/5e6c9b0127aede0fbe6fda32

 

Recull de jocs motrius que podem fer a casa: 

– Terra, mar i aire:

http://fitxesdejocs.blogspot.com/search/label/Jocs%20psicomotors

– Simón diu:

http://www.xtec.cat/~mpenasca/jocss/simon.htm

– Fet i amagar

– 1, 2,3 pica paret:

https://www.sortirambnens.com/per-fer-a-casa/jocs-per-a-nens/jocs-tradicionals-al-parc/juguem-al-fet-i-amagar/

– El joc dels embolics ( Twister o similar, també podem crear-lo nosaltres ) 

– Dibuixem a l’esquena i endevinem

– El semàfor

– Estàtues musicals:

http://www.xtec.cat/~jsanz/jocs/les_estatues.htm

 

 

 

 

 

 

Notícies