05—03—2021

Ens sumem a la campanya “Dones i homes, corresponsables!”

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha posat en marxa la campanya “Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables”

Ens sumem a la campanya “Dones i homes, corresponsables!”

En el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, l’Institut Català de les Dones ha volgut centrar les reivindicacions en com la pandèmia de la Covid-19 ha posat de relleu, de forma especialment punyent, les greus discriminacions que encara s’exerceixen sobre les dones.

 

Durant el confinament domiciliari estricte (març-abril de 2020) les dones van manifestar en gairebé el 60% que eren elles les que s’ocupaven de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la seva presència en les ocupacions de primera línia era majoritària: 64% en venda de productes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en personal de residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic.

 

El dossier estadístic Les dones a Catalunya, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) conclou que les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills han recaigut majoritàriament sobre les dones i que això va en detriment del seu accés al treball, la seva carrera professional i el seu temps de lleure.

 

L’objectiu de la campanya “Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables” és lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials que s’han assolit en els darrers anys i així poder avançar en una cultura de pacte per a una corresponsabilitat efectiva.

 

 

Notícies