09—07—2021

En marxa el casal lingüístic impulsat pel Pla Educatiu d’Entorn

Una trentena d’infants i joves participen en aquest casal on a més de potenciar l’aprenentatge de la llengua es diverteixen amb activitats de lleure

En marxa el casal lingüístic impulsat pel Pla Educatiu d’Entorn

El taller lingüístic és una de les accions que ha sorgit del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Hilari. Hi participen alumnes dels tres centres educatius del poble (Institut Anton Busquets i Punset, escola Guilleries i el Col·legi Sant Josep) amb l’objectiu de millorar l’ús de la llengua. En aquest casal no només es potenciarà l’aprenentatge del català, sinó que els infants i joves es divertiran amb activitats de lleure.

 

Els nens i nenes comparteixen estona durant les tardes de juliol a l’escola Guilleries i duen a terme jocs lingüístics dirigits per les mateixes talleristes que van dur a terme l’estudi assistit inicial.

 

El Pla Educatiu d’Entorn és un conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat per atendre les necessitats educatives de Sant Hilari.

 

És una xarxa de corresponsabilització que va adreçada a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats del poble, amb especial atenció als sectors més fràgils i vulnerables.

 

Per posar aquesta iniciativa en marxa es van fer unes enquestes a les escoles i a tots els agents implicats amb la intenció de fer una diagnosi de la situació, detectar mancances i oportunitats i planificar quines accions calia dur a terme. A partir d’aquí es van crear dues comissions: la de lleure i la d’acollida i interculturalitat.

 

La primera acció va ser impulsar els tallers d’estudi assistit que serveixen per potenciar la igualtat d’oportunitats, evitar que no hi hagi exclusió i afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat del municipi a tots els centres. 

 

Els objectius dels tallers, que es feien a la tarda o al migdia segons la demanda, són fer créixer l’interès de l’alumnat per l’aprenentatge, crear un espai de treball òptim i que els joves adquireixin hàbits d’estudi, treballin habilitats lingüístiques i socials i reforcin la seva autoestima i la cooperació amb els altres.

 

Que ens concedissin aquest Pla Educatiu d’Entorn va ser un èxit per Sant Hilari perquè ens converteix en un municipi educador i cohesionat socialment.

 

El projecte busca aconseguir continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius, tant si pertanyen a l’educació formal com a la no formal.

Notícies