25—04—2023

Eleccions municipals del 28 de maig: vot presencial o per correu

Fins al 18 de maig es pot fer la sol·licitud per votar per correu

Eleccions municipals del 28 de maig: vot presencial o per correu

Les eleccions municipals se celebraran diumenge 28 de maig. El col·legi electoral serà a l’Escola Guilleries de 8 del matí a 8 del vespre i, com que aquell cap de setmana és pont (dilluns 29 és festa), és possible que vulgueu optar pel vot per correu.

 

Fins al 18 de maig es pot sol·licitar el vot per correu

 

Cal anar a una oficina de Correus i omplir un imprès abans del 18 de maig. També es pot fer per internet amb el certificat del DNI electrònic a través del web de Correus.

 

La documentació es rebrà després d’uns dies a l’adreça postal indicada en la sol·licitud. Pot ser el domicili o el lloc de treball, però en qualsevol cas aquesta comunicació s’ha de rebre personalment.

 

L’Oficina del Cens Electoral enviarà el sobre amb la butlleta fins al dia 21 de maig i la data límit per portar la documentació amb el vot a Correus és el 24 de maig, quatre dies abans de les eleccions.

 

El sobre s’ha de retornar correctament emplenat a una oficina de Correus i enviar-lo per correu certificat al col·legi electoral que pertoca. Aquest enviament no necessita segell.

 

Per qualsevol dubte, podeu consultar-ho a les oficines de l’Ajuntament de Sant Hilari.

Notícies