04—08—2020

El ple de juliol aprova, entre d’altres, una modificació pressupostària per donar resposta a les conseqüències de la covid-19

El Ple de l’Ajuntament de Sant Hilari aprova tots els punts sotmesos a votació, una vegada més, sense cap vot en contra.

El ple de juliol aprova, entre d’altres, una modificació pressupostària per donar resposta a les conseqüències de la covid-19

El Ple municipal d’aquest juliol s’ha celebrat una vegada més sense públic i amb una disposició peculiar a la sala de plens, per tal de complir amb les distàncies de seguretat.

 

La sessió ordinària ha iniciat amb l’exposició de dos punts d’interès per part de l’equip de govern. Per una banda s’ha explicat amb detall la feina feta des de la regidoria d’educació per reivindicar el dret d’accedir a l’escola pública i vetllar per mantenir la qualitat i el bon funcionament de les dues escoles del municipi. A les negociacions amb el Departament d’Educació s’ha aconseguit un SIEI per l’escola Guilleries i una aula d’acollida per l’escola Sant Josep, fet que la Georgina Vilà, regidora d’educació destacava com a dues molt bones notícies que ajudaran als dos centres educatius de Sant Hilari.

 

La regidora de turisme ha detallat els canvis efectuats al Museu Guilleries per tal de convertir-lo en un espai que es podrà visitar de forma autoguiada, de manera que es podran ampliar els horaris de visita i no dependre de personal per fer els guiatges. Aquesta nova modalitat del museu estarà en funcionament aquests propers dies.

 

Els altres punts que s’han sotmes a votació han estat:

 

Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Hilari per el desenvolupament del projecte fem-ho per els cursos 2020-21 al 2023-24.

La regidora d’Educació explica que es renova el conveni per tal de poder continuar amb aquest projecte que s’ofereix als alumnes del Col·legi Sant Josep la possibilitat a joves amb dificultats poder participar d’aquest projecte educatiu-laboral.

S’aprova per unanimitat

 

Addenda al conveni marc de colaboració per a la custòdia dels boscos d’alt valor ecològic i l’impuls d’itineraris amb funcionalitat terapèutica.

El Regidor de Medi ambient, Jordi Rotllant explica que ara fa un any s’aprovava un acord de custòdia entre Font Vella i Selvans i ara s’hi afegeix el Pla per a la custòdia que defineix les accions concretes que es duran a terme durant els propers 5 anys.

S’aprova per unanimitat

 

Conveni de cessió, manteniment i gestió de l’estació meteorològica els Cortals.

En aquest punt, també el Regidor de Medi ambient explica que s’ha instal·lat a la zona de “Els Cortals” l’antiga estació meteorològica que estava situada a casa de cultura. El conveni regula la cessió de l’espai  per part del propietari i la instal·lació, manteniment per part de Meteoguilleries.

S’aprova per unanimitat

 

Aprovació de l’estudi del medi natural de Sant Hilari Sacalm elaborat per la fundació Emys.

Es deixa sobre la taula per què es demana més temps per revisar el projecte.

 

Bases per l’atorgament de subvencions per la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic de Sant Hilari Sacalm.

La Regidora de Promoció Econòmica Marta Sastre explica que es presenten les bases que regulen les subvencions que es donaran a les activitats econòmiques que es situïn en els locals del nucli antic del municipi, donant continuitat al projecte de dinamització del centre del poble iniciat fa un anys amb l’estudi de locals buits.

S’aprova per unanimitat

 

Aprovació del tercer text refós de la modificació del pla especial urbanístic del càmping La Vileta.

L’Alcalde Joan Ramon Veciana explica que aquest és un nou tràmit per la poder regular l’ampliació del camping “la vileta” que respon a les esmenes realitzades als 2 plans aprovats anteriorment.

S’aprova per unanimitat.

 

Bonificació d’obres menors com a mesura d’interès públic municipal per fer front a l’impacte econòmic del COVID-19.

L’alcalde explica que aquesta mesura bonifica la llicència d’obres menors (el 95% que permet la llei) per afavorir aquest tipus d’activitats que afecten a professionals de  lampisteria, pintura, paleteria , etc…

S’aprova per unanimitat

 

Festes Locals 2021

Es sotmet a votació la proposta de festius locals per aquest proper 2021 que serien els dies 24 de maig i 27 d’agost.

S’aprova per unanimitat.

 

Substitució del representant de l’Ajuntament a Sumar.

L’equip de govern per motius d’organització interna i disponibilitats designa en la figura de l’alcalde la representació del consistori a l’empresa Sumar.

S’aprova per unanimitat

 

Aprovació de l’expedient 3/2020 de modificació del pressupost.

El Regidor d’Hisenda Jordi Rotllant explica les modificacions que s’han previst en el pressupost per poder donar resposta als ajuts i actuacions relacionades amb la crisis de la Covid-19.

Aquest punt s’aprova amb els vots a favor del PIG i JxSH i amb l’abstenció d’ERC.

 

Moció d’ERC-AM de denúnica de l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del “catalangate”

El regidor Xavier Prat d’ERC explica la moció que denúncia l’espionatge polític que han patit diversos polítics i personatges públics catalans i que demana l’aclariment dels fets.

S’aprova per unanimitat.

 

Moció d’ERC-AM de posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de terminis de les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2.

També Xavier Prat explica el rebuig per la pròrroga o ampliació de terminis de les concessions de les AP-7 i AP-2.

S’aprova per unanimitat.

 

Moció per la suficiència financera dels Ens locals.

L’Alcalde de Sant Hilari explica que aquesta moció principalment demana que es permeti a les administracions locals disposar dels superàvit i romanents acumulats per destinar-los a mesures per la recativació econòmica dels municipis.

S’aprova per unanimitat.

 

Es pot visualitzar aquest ple del 30 de juliol de 2020 clicant aquí

Notícies