09—11—2021

El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Hilari suma nous projectes

Pel curs 2021/2022 continuen els tallers d’estudi assistit i s’introdueixen novetats com la figura de suport a l’escolarització i el projecte de mentoria Rossinyol

El Pla Educatiu d’Entorn de Sant Hilari suma nous projectes

El Pla Educatiu d’Entorn és una xarxa de corresponsabilització educativa adreçada a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius públics i privats concertats d’un municipi, amb especial atenció als sectors més fràgils i vulnerables.

 

El primer pas del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Hilari, que va néixer el curs passat, va ser fer una diagnosi de les necessitats i els reptes socioeducatius del municipi per tal de lluitar contra el fracàs escolar i l’exclusió social dels infants i joves.

 

Accions en marxa del Pla Educatiu d’Entorn

 

El mes passat es van reunir els agents implicats (escoles, ajuntament, serveis socials i equipaments culturals de Sant Hilari) per presentar les propostes d’actuació del Pla Educatiu d’Entorn pel curs 2021/2022:

 

  • Continuen els tallers d’estudi assistit que consisteixen en donar suport i acompanyar l’alumnat. Són tallers gratuïts per tal d’assegurar l’assistència de tot l’alumnat i cada centre pot adaptar els continguts a les seves necessitats socioeducatives.

 

  •  S’introdueix una nova figura de suport a l’escolarització. Una educadora orientarà i acompanyarà l’alumnat en les seves tasques escolars telemàtiques i, d’aquesta manera, es vol combatre la bretxa digital que pateixen alguns joves.

 

  •  Comença el projecte de mentoria Rossinyol a l’escola Guilleries. És una mesura adreçada a alumnat de cicle superior de primària, d’ESO i de 1r curs de postobligatori que es trobi en una situació de vulnerabilitat socioeducativa. El mentor, que pot ser estudiant universitari, de cicles formatius de grau superior, de batxillerat o professor voluntari jubilat, oferirà al mentorat acompanyament individualitzat, ajuda, orientació i protecció en el procés de desenvolupament acadèmic i personal.

 

  • S’obre una nova etapa a l’educació d’adults del poble que posarà especial atenció en el col·lectiu de dones amb necessitats d’alfabetització. L’objectiu és potenciar la comunicació oral per promoure l’autonomia de les persones.

 

  • La biblioteca Soledat Ridaura i Feixas impulsarà un club de lectura per participar en el certamen literari Atrapallibres per a promoure l’hàbit de lectura entre els nens i nenes que no el tenen adquirit.

 

  • Projecte d’incorporació al lleure. S’han fet ja les entrevistes amb les famílies seleccionades segons criteris de vulnerabilitat social i cultural, i amb les entitats que hi participen. En total són 17 nois i noies que gràcies a les beques atorgades faran futbol, bàsquet, música, art, natació i gimnàstica rítmica. Aquest projecte comporta també el compromís de les famílies de participar i implicar-se en les activitats de lleure dels fills i filles.

 

  • S’està creant una borsa de traductores que facilitaran la tasca d’acompanyament i acollida de les famílies nouvingudes als centres educatius.

 

  • Se seguiran oferint xerrades i conferències d’interès per als diferents agents socioeducatius del territori.

Notícies