12—05—2021

El Pla de Biodiversitat de Sant Hilari

Durant els pròxims cinc anys es duran a terme accions per a influenciar positivament sobre la biodiversitat del nucli urbà

El Pla de Biodiversitat de Sant Hilari

El Pla de Biodiversitat es va aprovar per unanimitat en l’últim ple i és una de les grans apostes de l’equip de govern, que està convençut que renaturalitzar l’espai urbà suposa una millora de l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Les polítiques ambientals de Sant Hilari durant els últims anys han consistit, principalment, a optimitzar els usos de l’aigua, gestionar de forma correcta els residus amb la recollida porta a porta i implementar algunes primeres mesures que fomentin la biodiversitat.

 

Alguns exemples d’aquestes primeres iniciatives són:

 

  • L’aprovació del Pla director de l’espai natural
  • El control biològic de plagues
  • L’inventari de l’arbrat
  • L’aprovació del Pla de gestió de poda de l’arbrat
  • La creació de colònies de ratpenats
  • La reintroducció d’òlibes

 

En els pròxims cinc anys es durà a terme un conjunt d’accions pràctiques, factibles i assumibles per a influenciar positivament sobre la biodiversitat del nucli urbà de Sant Hilari. La planificació del pla de biodiversitat s’emmarca en les següents línies:

 

  • Seguiment i monitorització de la biodiversitat amb l’obtenció de dades regulars que es puguin valorar i fer servir per prendre decisions futures.
  • Implantació de mesures especialitzades per a afavorir espècies concretes d’interès o grups d’espècies.
  • Millora de l’hàbitat urbà, seguint amb les pràctiques de poda i diferents intervencions per millorar l’estructura i la qualitat de l’espai urbà.
  • Comunicació a la població i fer que la ciutadania participi en l’aplicació d’algunes accions.

 

L’àmbit d’actuació del Pla de Biodiversitat de Sant Hilari inclou tot el municipi i les àrees obertes: petits conreus, horts i espais oberts que limiten amb el nucli urbà, espais forestals que estan directament connectats amb la trama urbana i punts d’interès especial com la depuradora i el seu entorn.

Notícies