23—07—2022

Donació a l’arxiu municipal de publicacions antigues

En Xavi Clos ha entregat a l’Arxiu la col·lecció completa de la revista ‘Terra’ i dos números de la revista ‘Temps. Papers de la vida a les Guilleries’ en representació de l’Esperança Permanyer, dona d’en Pep Planchart

Donació a l’arxiu municipal de publicacions antigues

Aquest mes hem tingut una donació a l’Arxiu municipal de la col·lecció completa dels vint números de la revista ‘Terra’ que van sortir entre el desembre de 1979 i el novembre de 1981, i dels dos números de la revista ‘Temps. Papers de la vida a les Guilleries’ que van sortir el setembre de 1983 i l’abril de 1984.

La donació és d’en Pep Planchart, que va morir el juliol de 2021, i que havia format part del grup Ça-Calm Exprés, els editors de les revistes. En Xavi Clos ha entregat aquest material a l’Arxiu en representació de l’Esperança Permanyer, la dona d’en Pep, i en el mateix acte en Jaume Fàbregas ha fet donació d’un pergamí de 1618.

Notícies