13—07—2023

Crònica del ple extraordinari del 12 de juliol

S’aprova el nou cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Crònica del ple extraordinari del 12 de juliol

En el Ple Extraordinari celebrat ahir es va aprovar el nou cartipàs municipal, que s’organitza de la següent manera:

 

L’alcalde Jordi Rotllant Cors

Seguretat ciutadana i Governació
Urbanisme

 

Jordi Moragas Rotllant
Cultura, Història i Patrimoni
Serveis municipals i municipalització
Comunicació i Transparència
Participació ciutadana
Recursos humans

 

Judit Rovira i Prat
Medi ambient, Medi natural i gestió de residus
Joventut i Infància
Esports

 

Antònia Canudas Oliva
Benestar social
Educació
Ciutadania, Solidaritat i Polítiques d’igualtat

 

Maria Assumpció ‘Sussi’ Casellas Obiols
Salut
Gent gran
Cultura popular i Festes

 

Eduard Carrillo Moragas
Obres i Brigada de serveis
Mobilitat i accessibilitat
Accés a la Informació i TIC
Transició energètica

 

Carles López Calvo

Hisenda municipal
Promoció Econòmica: Comerç, Turisme, Ocupació i empreses i
emprenedoria

 

També es va acordar la periodicitat del ple, amb 10 vots a favor (PIG i ERC) i 2 vots en contra (Junts x Sant Hilari). Hi haurà una sessió ordinària cada dos mesos, el quart dimecres del mes que correspongui, a les 8 del vespre.

 

Es van aprovar per unanimitat les comissions informatives i especial de comptes, així com tots els òrgans de participació sectorial i els nomenaments dels representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats i davant ens tercers.

 

Per últim, es van aprovar les retribucions de l’alcalde i els regidors amb 7 vots a favor (PIG), 3 en contra (ERC) i 2 abstencions (Junts).

 

Al canal de Youtube de l’Ajuntament podeu recuperar el Ple.

Notícies