05—08—2021

Crònica del Ple del 4 d’agost

S’acorden tots els punts sense cap vot en contra

Crònica del Ple del 4 d’agost

En el Ple Ordinari Municipal que es va celebrar ahir a les 8 del vespre es van aprovar tots els acords per unanimitat, excepte un. Tal com es preveia, el cementiri va ser un dels temes destacats.

 

Per una banda, l’ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis de cementiri i serveis funeraris municipals es va aprovar per unanimitat.

 

Per l’altra, l’aprovació definitiva del reglament, que es va refer tenint en compte les al·legacions aportades, va comptar amb 7 vots a favor dels regidors de l’equip de govern i 5 abstencions dels regidors de l’oposició.

 

Altres temes importants van ser l’aprovació del compte general del pressupost 2020, la pròrroga de subvencions per locals buits per afavorir que es creïn noves activitats econòmiques al nucli antic de Sant Hilari i l’aprovació de les bases per impulsar una línia de subvencions que doni suport als esportistes del municipi que competeixen individualment en competicions oficials.

 

També es va acordar el conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb la Cooperativa Divertus per a la cessió d’espais on es duran a terme accions de formació professionalitzadora i es van aprovar les festes locals del 2022 que seran el 14 d’abril (Dijous Sant) i el 26 d’agost (Festa Major).

 

Per últim, es va tractar un tema que afecta a tota la ciutadania: els talls elèctrics constants. L’Ajuntament de Sant Hilari ha presentat una moció per denunciar la mala qualitat del subministrament elèctric al poble, fet que provoca talls del senyal de televisió.

 

El consistori farà una petició formal al Govern de la Generalitat perquè exigeixi mesures a la companyia elèctrica distribuïdora i demanarà al president del Consell Comarcal, consellers i grups comarcals que emprenguin les accions que estiguin al seu abast per a reclamar a la Generalitat la solució definitiva d’aquest problema històric.

 

Al canal de Youtube de l’Ajuntament podeu recuperar el Ple.

Notícies