04—04—2024

Crònica del ple del 3 d’abril

S’aprova el procés de licitació de les obres de reforma de la residència de gent gran i l’inici del procediment de municipalització del servei d’abastament d’aigua

Crònica del ple del 3 d’abril

En el Ple Ordinari Municipal que es va celebrar ahir a les 8 del vespre, un dels acords importants va ser l’aprovació per unanimitat del procés de licitació de les obres de millores de la residència de gent gran. El projecte finançat amb fons europeus Next Generation (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation Catalunya) té un cost d’1.148.931,45 € (més IVA) i contempla diverses millores en les instal·lacions que han d’afavorir el confort dels usuaris i usuàries, així com de les persones que en tenen cura.

 

Un altre punt destacat va ser l’aprovació, també per unanimitat, de l’inici del procediment de municipalització del servei d’abastament d’aigua i d’establiment del servei de gestió integral del cicle de l’aigua, que comprendrà l’abastament en alta i el subministrament domiciliari d’aigua potable, les fonts públiques, el clavegueram, el drenatge urbà, el sanejament i depuració en alta d’aigües residuals, i la reutilització de les aigües depurades i regenerades. El servei d’abastament d’aigua potable de Sant Hilari sempre ha estat privat i amb aquest acord es fan els primers passos per aconseguir municipalitzar aquest servei públic.

 

Relacionat amb l’aigua, durant el ple es va aprovar definitivament (amb 11 vots a favor del Partit Independent de les Guilleries i Esquerra Sant Hilari i 2 abstencions de Junts per Sant Hilari) l’Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera al municipi.

 

Es va aprovar el Pla de Ciutadania per unanimitat amb col·laboració de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya.

 

Es va acordar per unanimitat que l’Ajuntament de Sant Hilari passi a ser membre de ple dret de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària i que se sumi a la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE) impulsada per la Diputació de Girona, pel que fa als vivers d’empreses i l’espai de ‘coworking’ de titularitat municipal situats en el Centre Artesà de la Torneria.

 

Quatre convenis van ser aprovats per unanimitat durant la sessió plenària: un amb la residència de gent gran, un amb el Club Bàsquet Sant Hilari, un altre amb el Club Esportiu Sant Hilari-Font Vella i el quart amb el Consell Comarcal de la Selva per a l’execució del servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, en l’administració electrònica i preservació digital i en la transparència i accés a la informació als municipis de menys de 10.000 habitants de la comarca de La Selva (Servei PREST).

 

Es va tirar endavant amb l’aprovació dels tres partits la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per al canvi d’usos a l’àrea de l’antic Hotel Solterra per oferir un espai d’habitatge cooperatiu i, per quart any consecutiu, es prorroguen les bases de les subvencions per a implementar noves activitats econòmiques al nucli antic de Sant Hilari. Des del 2020 s’han obert 18 negocis gràcies a aquests ajuts.

 

Durant el ple es va debatre la moció per feminitzar el nomenclàtor de Sant Hilari i es va prendre el compromís d’augmentar el nombre de carrers, places i espais públics de Sant Hilari amb nom de dona. En aquest sentit, es va establir ampliar, com a mínim, un espai amb nom de dona durant l’any 2024 i fer-ho a través d’un procés participatiu que involucri la ciutadania.

 

Finalment, es va aprovar una modificació pressupostària del 2024 (9 vots a favor del PIG i Junts i 4 en contra d’ERC) i, després de donar compte de la liquidació del pressupost 2023, es va aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que en resulten (7 vots a favor del PIG i 6 en contra d’ERC i Junts). El ple va acabar amb una moció de suport a la pagesia i amb l’aprovació d’urgència de la pròrroga del conveni amb la Generalitat de Catalunya sobre la residència de gent gran.

 

Al canal de Youtube de l’Ajuntament podeu recuperar el Ple.

Notícies