04—12—2020

Creació d’una borsa de treball per educadors/es a l’Escola Bressol

Es fan públiques les bases que tenen per objecte l’establiment de les normes que han de regir la convocatòria i procediment de selecció per a la creació d’una borsa de treball per educadors/es a l’Escola Bressol.

Creació d’una borsa de treball per educadors/es a l’Escola Bressol

Documents adjunts

Notícies