12—06—2020

Convocats els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020

La Generalitat de Catalunya fa pública la convocatòria d’ajuts adreçats a persones titulars d’explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020 que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.

Convocats els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020

El Departament d’Agridultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet pública la informació relacionada amb els ajuts destinats a productors afectats pel temporal Glòria.

 

Adjuntem els enllaços de la convocatòria i de les bases reguladores de la mateixa.

 

Tal i com s’especifica en les bases reguladores, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de la pàgina http://seu.gencat.cat d‘acord amb el procediment establert en l’annex 2 mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

 

 

Convocatòria: clica aquí
Bases reguladores: clica aquí

Notícies