08—11—2021

Ajuts per a la retirada d’amiant

Convocatòria d’ajuts oberta fins al 31 de desembre

Ajuts per a la retirada d’amiant

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

 

L’objectiu és que la retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

 

Qui els pot demanar?
Les persones propietàries dels edificis, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

 

Quantitat de l’ajut
L’import inclou la manipulació i la retirada de l’amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

 

Com se sol·licita?
Les entitats sense ànim de lucre, universitats, empreses i particulars l’han de demanar per internet.
Els ens locals han de fer la sol·licitud a la plataforma EACAT.

 

Font: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Obert-el-termini-per-demanar-ajut-retirada-amiant

Notícies