09—05—2024

Ajuts per al lleure d’estiu 2024

L’Ajuntament de Sant Hilari ofereix ajut a les famílies més vulnerables perquè els infants i joves puguin participar a les activitats de lleure d’estiu

Ajuts per al lleure d’estiu 2024

Fins al 21 de maig s’obre el període per sol·licitar ajuts al lleure. Cal que les famílies interessades facin arribar la sol·licitud que trobareu al final d’aquesta publicació a les oficines de serveis socials per fer-ne la valoració. L’horari és de 9 a 2 els dies següents: dimarts 14, dijous 16 i dimarts 21.

 

El projecte d’ajut al lleure facilita l’accés a activitats i casals d’estiu als infants i joves per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i oferir un canal de socialització positiva i inclusiva.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA VALORACIÓ SÒCIOECONÒMICA:
 Fotocòpia dels DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
 Llibre de família.
 Certificat de convivència
 Certificat de béns immobles.
 Full inscripció a l’atur de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
 Persones aturades: Certificat del SOC conforme si és beneficiari o no d’alguna prestació.
 Persones en actiu: 3 últimes nòmines.
 Extractes bancaris dels darrers 6 mesos. .
 Última declaració de la renta de tots els membres de la unitat familiar.
 Rebut hipoteca / rebut lloguer.
 Altres documents que es considerin necessaris: (sentència de separació/divorci, TFM, TFN, certificat discapacitat)

Notícies