12—03—2024

Ajuts al lloguer

Ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys i per a majors de 65 anys

Ajuts al lloguer

La Generalitat de Catalunya ha obert dues noves línies d’ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys i per a majors de 65 anys.

 

Ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys (fins al 12 d’abril a les 3 de la tarda)

 

Es poden rebre fins a 250 € al mes segons els ingressos i la zona on es viu.

 

Requisits:

  • Tenir fins a 35 anys
  • Estar empadronat/da a l’habitatge i que sigui el domicili permanent
  • Ser un dels titulars del contracte
  • Cobrar menys de 24.301,58 € a l’any
  • El lloguer no pot superar l’import màxim establert

 

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans (fins al 27 de març a les 3 de la tarda)

 

Es tracta d’un ajut per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones en risc d’exclusió social que tinguin de 65 anys o més. S’estableixen uns límits màxims d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

 

Requisits:

 

  • Tenir 65 anys o més en la data de publicació de la convocatòria
  • Estar empadronat a l’habitatge anteriorment a la data de publicació de la convocatòria
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu

 

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts

Notícies