28—02—2023

Reparació jurídica de les víctimes del franquisme a Sant Hilari

L’Ajuntament de Sant Hilari farà un reconeixement als hilariencs als quals es va instruir un procediment judicial militar durant la dictadura de Franco, el divendres 10 de març a la Sala Noble

Reparació jurídica de les víctimes del franquisme a Sant Hilari

Teniu fotografies de familiars o coneguts hilariencs que apareixen a la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme? Al final d’aquesta publicació teniu el llistat d’hilariencs.

 

Podeu portar les fotos a la biblioteca fins al divendres 3 de març i serviran per preparar un acte que organitza l’Arxiu Municipal de Sant Hilari.

 

El juliol de 2017, l’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar la relació de persones a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco, en compliment de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya. La llista presentava les víctimes ordenades alfabèticament, amb 66.590 persones físiques i 15 persones jurídiques.

 

La Dictadura va considerar enemigues les persones que, per raó de la seva afiliació política, sindical, associativa, per les seves idees o creences o per les seves opcions vitals, no eren afins al règim. La repressió va ser sistemàtica i transversal, i va afectar homes i dones de totes les edats, orígens, condició social i professions.

 

Seguint els criteris de veritat, justícia i reparació, la Regidoria de Recerca, Història i Patrimoni ha extret i publicat al web municipal la llista dels veïns i veïnes nascudes i/o residents a Sant Hilari per fer-ne una pròpia, fàcilment consultable, com a exercici de reparació moral cap al veïnat de Sant Hilari que va patir la Dictadura de Franco.

 

Es tracta d’una llista on figuren un total de 67 persones (66 homes i 1 dona) físiques nascudes i/o residents a Sant Hilari, a algunes de les quals es va instruir més d’un procediment. La relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, el municipi de naixement, el de residència, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. S’hi indiquen les persones que van ser executades.

 

L’Ajuntament organitza un acte el proper dia 10 de març, en reconeixement a les persones que van patir un judici militar, i es farà entrega als seus familiars del document que acredita la nul·litat d’aquells judicis.

 

A més, del 2 al 12 de març hi haurà l’exposició ‘Vencedors i vençuts’, a la sala d’exposicions de Can Rovira, organitzada per l’Arxiu Municipal de Sant Hilari i Memorial Democràtic.

Notícies