21—06—2023

Acta del tribunal qualificador per a la selecció d’una persona com informadora a l’oficina de turisme

Es fa pública l’acta de l’actuació del tribunal qualificador per a la selecció d’una persona com informadora a l’oficina de turisme, a jornada parcial, de forma temporal

Acta del tribunal qualificador per a la selecció d’una persona com informadora a l’oficina de turisme

Documents adjunts

Notícies