25—04—2024

Acta del tribunal de selecció de la plaça d’educador/a de carrer

Es fa publica l’acta del tribunal de selecció de la plaça d’educador/a de carrer

Acta del tribunal de selecció de la plaça d’educador/a de carrer

Notícies