02—12—2021

Acta del procés de selecció per a la plaça d’ajudant de brigada d’obres

Es fa pública l’acta del procés selectiu per a la provisió d’una plaça en règim laboral temporal en la modalitat de relleu com a ajudant de la brigada d’obres i serveis municipals

Acta del procés de selecció per a la plaça d’ajudant de brigada d’obres

Notícies