25—06—2021

28 de juny, dia per l’alliberament LGTBI+

L’Ajuntament de Sant Hilari se suma a les reivindicacions i dona suport al manifest a favor dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i totes les identitats recollides en l’acrònim LGTBI+

28 de juny, dia per l’alliberament LGTBI+

El 28 de juny és el dia per l’alliberament LGBTI+ i Sant Hilari organitza diversos actes per commemorar-ho.

 

Es farà el recital Trans*poesia diumenge a la 1 del migdia als Jardins de Can Rovira i es presentarà el SAI (servei d’atenció a les persones LGTBI*) dilluns a les 6 de la tarda a la Sala Noble.

 

A més, la biblioteca Soledat Ridaura i Feixas publicarà una guia temàtica amb llibres i pel·lícules relacionades amb aquest col·lectiu.

 

L’Ajuntament de Sant Hilari dona suport al manifest de la Generalitat:

 

“El Govern de la Generalitat de Catalunya ha estat llargament compromès amb el reconeixement de la diversitat en l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere, la protecció dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i totes les identitats recollides en l’acrònim LGBTI+.

 

Ja l’any 2005, i amb motiu del dia 28 de juny, Dia per l’alliberament LGBTI, el Govern de la Generalitat va aprovar el primer Programa per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual i l’any següent, en data 5 de setembre de 2006, va aprovar el Pla interdepartamental per la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals, actualitzat per acord del Govern el 9 d’octubre de 2012. Posteriorment, el 26 de juny del 2007 va aprovar el Decret 141/2007, de 26 de juny, mitjançant el qual va crear el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals , un espai de participació ciutadana que té per objectiu protegir els drets de les persones LGBTI.

 

L’any 2014, impulsada pels col·lectius LGBTI+, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 

A partir del 2015 es va iniciar el desplegament de la Llei 11/2014 esmentada, a nivell interdepartamental, interinstitucional i territorial, i es van crear diversos instruments: el Pla Interdepartamental, el Protocol del deure d’intervenció i el Reglament del Consell Nacional LGBTI. En aquest sentit, es va reformar el Consell Nacional LGBTI per tal d’implementar una major representativitat de les entitats del col·lectiu LGTBI, la col·laboració amb institucions, entitats i tercer sector, i el desplegament territorial mitjançant el conveni amb els ens locals anomenat “110 Serveis d’Atenció Integral”.

 

D’altra banda, la recent aprovació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’Igualtat de tracte i no-discriminació, és un gran pas endavant atès que permet una protecció integral i per via administrativa contra la LGBTIfòbia, contra qualsevol mena de discriminació i per quan els diversos eixos de discriminació recauen sobre una mateixa persona , i preveu el desplegament d’un nou reglament sancionador, que es veurà complementat amb una nova eina dels Mossos d’Esquadra per la lluita contra la LGBTfòbia i els delictes d’odi.

 

El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Trans* i Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall – Estats Units d’Amèrica – que van tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones trans* i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament LGBTI+.

 

Aquest any 2021, sota els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, la qual ens va obligar a recloure’ns i a utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, s’ha constatat el grau de discriminació real de les persones LGBTI+ en el seu àmbit més proper i íntim com és el familiar. Hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGBTI+ no s’han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos d’LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el retorn a una certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques violentes que estem coneixent aquests dies als mitjans de comunicació.

 

Avui a Catalunya, que va liderar l’avenç en el reconeixement de les persones LGBTI+ amb l’aprovació de la Llei 11/2014, tenim eines per ajudar a erradicar la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI), desplegats a tot el territori (avui 110 serveis en funcionament) que, des de la proximitat, s’han convertit en punt d’informació, assessorament, recolzament de les persones LGBTI+ i de visibilització del col·lectiu, on pivoten les polítiques públiques LGBTI+ transversals, independentment del tipus de població o àmbit rural o metropolità.

 

El Govern de la Generalitat vol reivindicar i defensar els drets del col·lectiu LGBTI+, i atès que encara hi ha focus d’LGBTI-fòbia a casa nostra, fa una crida a les persones afectades a no callar i a utilitzar els canals que tenen al seu abast en cada municipi i comarca, i demana a tota la ciutadania que s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGBTI+. Al cap i a la fi, els drets del col·lectiu LGBTI+ són els drets de tothom, com a drets humans que són.

 

I per això, el Govern dona suport i fa seves les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI, que es concreten en:

 

– Superar les dificultats que encara troben en el Registre Civil les persones trans* per al canvi de nom o les famílies homoparentals per al registre de fills i filles.

 

– Instar al Govern de l’Estat perquè la Generalitat de Catalunya pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera especial d’aquelles persones LGBTI+ que es troben en situacions vulnerables i d’aquelles que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal.

 

– Continuar avançant en la formació específica del professorat en matèria de diversitat i de la realitat LGBTI+, una formació que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per a l’alumnat LGBTI+, respectuosos i lliures d’LGBTI-fòbia.

 

– Suprimir el contingut sexista i/o binarista en els impresos i formularis de les administracions públiques.

 

– Garantir el dret a la reproducció assistida a les dones lesbianes i als homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.

 

   – Continuar amb la descentralització del Servei Trànsit, amb la creació progressiva d’una xarxa funcional d’unitats Trànsit de referència territorial en l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària de Catalunya que atén les persones trans*.

 

– Millorar l’accés a la informació de les persones del col·lectiu LGBTI+ amb discapacitat sensorial o física en igualtat de drets.

 

– La creació i l’administració d’uns d’espais inclusius i segurs per a les persones grans LGBTI+, així com la formació de les persones que treballen amb persones grans i dependents.

 

– Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGBTI+ és menor i està més dispers, ajudant a disposar d’espais de trobada, reforçar el serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l’administració més propera.

 

I enguany, i de manera molt especial, el Govern assumeix la reivindicació d’una llei trans* estatal, llargament demandada pel moviment LGBTI+, i el compromís de promoure i de visibilitzar la campanya #ElsCimsPelsDretsLGBTI, impulsada per les entitats membres del Consell Nacional LGBTI de Catalunya.

 

Així mateix, el Govern assumeix el compromís de visibilitzar el 28 de juny i de mantenir la resta de l’any la defensa del dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull.”

Notícies