Reglaments i preus

arrow
arrow

Preus públics

Aquí hi trobareu un resum dels preus de lloguer dels equipaments esportius municipals (camp de futbol, pavellons, sala de tennis taula, pistes de tennis i pàdel), i tots els preus públics, publicats al BOP, per a la utilització de les instal·lacions i serveis esportius municipals.