Tràmits electrònics

arrow
arrow
Tràmits i gestions en línia

Tràmits i gestions en línia

Consulteu la informació sobre els tràmits i les gestions que s’ofereixen des de l’oficina d’atenció ciutadana: cita amb càrrecs electes o tècnics, instàncies, queixes, etc. També us permet realitzar accions relacionades amb el padró (altes, canvis de domicili, etc.) i amb urbanisme i medi ambient.

Seu electrònica

Seu electrònica

La web de la seu electrònica està a disposició de la ciutadania i podreu trobar-hi informació sobre l’organització i el funcionament de l’Ajuntament. També fa el paper de portal de transparència i permet realitzar serveis i tràmits electrònics.

Bústia de factures electròniques

Bústia de factures electròniques

Us permet enviar les factures electròniques o consultar-ne l’estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

e-NOTUM

e-NOTUM

L’e-NOTUM és el sistema emprat per l’Ajuntament per realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc.) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa.

Tutorial: com s’envia una factura electrònica?

Tutorial: com s’envia una factura electrònica?

Des de 2015, els proveïdors de l’Ajuntament que hagin de presentar factures ho han de fer en format electrònic. Aquest sistema facilita la gestió i redueix el temps de tramitació i abonament de les factures, alhora que ens permet minimitzar el consum de paper.

Verificació de documents electrònics CSV

Verificació de documents electrònics CSV

Utilitzant aquest servei podreu contrastar la validesa d’una còpia autèntica en paper de documents electrònics que portin el codi segur de verificació (CSV).

 

Accedeix aquí