Pressupostos i transparència

El pressupost municipal és l’instrument econòmic i financer i l’eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cada una de les àrees de l’Ajuntament.

Pressupostos


Podeu consultar tota la informació relativa als Pressupostos Municipals a la seu de Govern Obert

 

Durant el 2024 no hi ha hagut cap modificació pressupostària

Execució pressupostària trimestral


Aquí trobareu la informació relativa als estats trimestrals d’execució dels pressupostos anuals de l’ens

Convocatòries de personal


Sol·licitud d’accés a la informació pública


Informació publicitat institucional