Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat obligatori pels municipis de més de 5.000 habitants que, sota la presidència de l’Alcalde, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell.

A l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, les reunions de la Junta de Govern Local es celebren cada dilluns a les 5 de la tarda.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les competències següents:

– L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions
– Les atribucions que l’Alcalde, o altre òrgan municipal li delegui
– Les atribucions que, directament, li atribueixin les Lleis estatals o autonòmiques

Jordi Rotllant Cors

Jordi Rotllant Cors


Jordi Moragas Rotllant

Jordi Moragas Rotllant


Judit Rovira Prat

Judit Rovira Prat


Tònia Canudas Oliva

Tònia Canudas Oliva


Sussi Casellas Obiols

Sussi Casellas Obiols