Taula Sectorial de sanitat

Per tenir una visió directa de la realitat de tot allò que envolta els serveis sanitaris del municipi, trimestralment es reuneix la Taula Sectorial de Sanitat, formada per representants del consistori i els diferents serveis sanitaris que actuen al municipi. A més, hem dissenyat i posat a disposició de la ciutadania un full de suggeriments, que us podeu descarregar aquí.

Taula Sectorial de sanitat

SANITAT AMBIENTAL

Les actuacions en sanitat ambiental han d’anar dirigides a la vigilància dels factors de risc —físics, químics i biològics— presents en el medi i la seva possible repercussió sobre la salut de la població.

  • Realitzem el control de la salubritat en instal·lacions amb risc de legionel·losi

 

AIGUA DE CONSUM HUMÀ

A Sant Hilari l’aigua sabem que és un bé abundant i de qualitat però això no treu que cal un control per garantir la salubritat de l’aigua des que es capta fins que arriba a l’aixeta del consumidor final.

  • Realitzem l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.

 

ESTABLIMENTS PÚBLICS I INDRETS HABITATS

La normativa sanitària atorga als ens locals competències d’inspecció i autorització, si calgués, dels establiments i indrets següents: via pública i espai públic, centres educatius, centres esportius, piscines i centres d’estètica i higiene personal. És per això que a Sant Hilari realitzem la tasca de realitzar actuacions de control i vigilància de la salubritat d’edificis, locals d’habitatge i de convivència humana per tal d’eliminar o reduir els riscos que s’hi puguin detectar per a la salut de les persones.

Concretament:

  • Encomanem l’avaluació de la Salubritat de piscines d’ús públic
  • Realitzem el control i la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal
  • Encarreguem el control de la salubritat en les sorreres infantils
  • Encomanem accions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes
  • Treballem per la gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La higiene dels aliments és bàsica a l’hora de poder-ne garantir la seguretat per a les persones que els consumeixen. Ha de començar a l’inici de la cadena alimentària –amb les normes d’higiene per als professionals– i arribar fins a casa, on cal seguir els consells d’higiene domèstica.

  • Promovem la divulgació de coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal.

 

TAULA SECTORIAL DE SANITAT

Per tenir coneixement, contacte i una visió directa de la realitat de tot allò que envolta als serveis sanitaris del municipi, trimestralment ens reunim la Taula Sectorial de Sanitat (amb representants del consistori i dels diferents serveis sanitaris que actuen al municipi). A més, hem dissenyat i posat a disposició de la ciutadania un full de suggeriments.

 

 

Documents adjunts

Tornar