Subvenció per a la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic

L’Ajuntament de Sant Hilari aprova una línia de subvencions per a la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic del municipi.

Subvenció per a la implantació de noves activitats econòmiques al nucli antic

Seguint el projecte iniciat el 2019 sobre la dinamització comercial per l’ocupació dels locals buits, l’Ajuntament ha aprovat unes bases per atorgar una subvenció a aquells emprenedors o empresaris que iniciïn o traslladin la seva activitat a un dels locals buits del nucli antic del municipi.

 

Seran subvencionables totes les activitats econòmiques obertes al públic, comercials o de serveis, i podrà beneficiar-se’n qualsevol persona física o jurídica titular de l’activitat implantada.

 

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament pretén incentivar l’inici de nova activitat econòmica i també fomentar la dinamització econòmica i social del nucli antic del municipi ocupant els locals que actualment estan en desús.

Tornar