SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)

Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en l’àmbit de la violència contra la dona.

 

SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)

Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en l’àmbit de la violència contra la dona.

 

Pel que fa a l’atenció en violència masclista, els SIAD han d’estar vinculats amb els circuits d’atenció local per a l’abordatge de la problemàtica, atès que representen una porta d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació.

Funcions del SIAD de Sant Hilari Sacalm:

  1. Informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb les vides de les dones
  2. Informació i derivació als serveis i recursos especialitzats.
  3. Assessorament jurídic i psicològic
  4. Atenció psicoterapèutica especialitzada en violència contra la dona
  5. Prevenció de les violències contra les dones.
  6. Gestió de Servei ATENPRO

(Aquest servei està en part subvencionat per “El pacto de estado contra la violéncia de género” que promou el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España).

Tornar